Návšteva po pôrode

Pomoc, podpora a poradenstvo po pôrode

Úvod

Komunitná starostlivosť o ženy po pôrode má vo svete i u nás dlhodobú tradíciu. V minulosti v každom rajóne bola k dispozícii pôrodná asistentka, ktorá navštevovala ženy po pôrode a starala sa o ich zdravotný stav a prípadne pomáhala s dojčením.
V súčasnej dobe považujem za užitočné túto tradíciu obnoviť. Ženy sú prepúšťané do domácej starostlivosti po pôrode už tretí deň po pôrode.

Hoci je popôrodný priebeh v podstate fyziologickou záležitosťou, môžu sa počas neho vyskytnúť niektoré komplikácie a stavy, pri ktorých nie je isté, či je potrebný už zásah v nemocnici, alebo stačí domáce ošetrenie alebo iba zmena životosprávy.

Od toho práve slúži návšteva pôrodnej asistentky, ktorá po odbornom zhodnotení subjektívnych problémov ale aj nálezu zváži ďalší postup a ušetrí rodičku od zbytočnej a komplikovanej návštevy v zdravotníckom zariadení. Samozrejmosťou je aj poradenstvo pri problémoch s dojčením. Včasné podchytenie problémov s dojčením môže zabrániť závažnejším komplikáciám, zápalu alebo predčasnému ukončeniu laktácie.

Nemenej dôležitou súčasťou starostlivosti o ženu po pôrode je aj psychická podpora. Pôrod je jedinečnou skúsenosťou v živote ženy a často však pri nej vzniká množstvo otázok. Podrobný rozhovor o priebehu pôrodu ale aj celkovo o zážitku z pôrodnice môže mať výrazne priaznivý efekt pri odstránení popôrodných psychických ťažôb a tzv. „baby blues“.